CHESS SA Ratings Database

Player tournament rating analysis

Player

Barrish, D (Daniel)

[100001446] from Western Province (WP)
2093

Rating

Standard

+25.5

Rating change

K = 15

2247

Performance

 

Yes

Count for rating

Analysis

TournamentHostTypeRndsStartRatingGmsScr%DpAORPRatKWeSWeRpmPRpmTRpmCFRReason
Fide Open Ceske Budejovice 2016 9 2016/07/02 2093 9 5.0 55.6 43 2204.3 2247 15 3.30 1.70 25.5 0.0 25.5

Opponents

RndDateOpponentRatingTitleFedColResWeSWeKRpmCFRReason
1 2016/07/02 Ulehla Jakub 1701* 1 0.92 0.08 15 1.2
2 2016/07/02 Gleizerov Evgeny 2506 GM 1 0.07 0.93 15 14.0
3 2016/07/02 Johansson Jan 2371 IM 0 0.17 -0.17 15 -2.6
4 2016/07/02 Chekletsov Egor 2058 ½ 0.55 -0.05 15 -0.8
5 2016/07/02 Stinka Jakub 1916 1 0.73 0.27 15 4.1
6 2016/07/02 Polyakov Maxim 2414 IM ½ 0.13 0.37 15 5.6
7 2016/07/02 Vybiral Zdenek 2269 ½ 0.27 0.23 15 3.5
8 2016/07/02 Poloch Petr 2301 IM ½ 0.23 0.27 15 4.1
9 2016/07/02 Odnorozhenko Evgenyi 2303 IM 0 0.23 -0.23 15 -3.5