Player Opponents

Pryse, JAY (Jayson)
Dob: 1995/08/07 (Adult)
Gender: Male
Chess SA id: 195031207
FIDE id:
Region: Eden (WEG)
Citizen: RSA
Title(s):
Opponents
OpponentFedMainRatTypeRatColResRoundDateTournament
Heynse, C (Christiano) WEG 1558.6 1284.1 B 1 5 2023/07/01 Knysna Oyster Festival 2023 (Open)
Heynse, C (Christiano) WEG 1562.8 1570.8 B 0 4 2023/05/20 George Chess Club Winter Open 2023 (A)