Tournament Information


Tournament id20221886
Group id20221885
TournamentWest Coast Open 2022 (Open)
Rating typeStandard
Rounds6
Rated rounds1-2-3-4-5-6
Start2022/11/05
End2022/11/05
Submitted2022/11/08
Rated2022/11/08
Host regionWest Coast (WCU)
Chief ArbiterBasil Ellman
Chief OrganiserWest Coast (WCU)
City/Town
Time control60/60+5Sipm
Total time65
Time weight0.85
Players on file23
Players playing22
Average rating (Main)1265.39
Average rating (Standard)1229.52
Tournament fileRSA_Export_WCU_West_Coast_open_2022_Open_20221108_1325
Official resultsOfficial results
#CidNameFedTitleGenMainTypeGmsScr%DpMAorTAorMPratTPrat
1 1100103503 Arendse, Q (Quinwinne) WCU M 1332.1 1290.4 6 2.5 41.7 -70.8 1292.2 1267.5 1221.4 1196.7
2 1100105103 Collair, H (Houston) WCU M 1287.3 1192.5 6 2.5 41.7 -70.8 1282.9 1247.7 1212.1 1176.8
3 1090134317 Don, K (Kyle) WCU M 1288.5 1217.5 6 3.5 58.3 70.8 1273.6 1233.7 1344.4 1304.5
4 109093484 Duiker, P (Phillip) WCU M 1326.3 1292.1 6 3.0 50.0 0.0 1247.0 1217.9 1247.0 1217.9
5 1000116579 Engelbrecht, N (Navan) WCU M 1203.0 1171.2 6 5.0 83.3 283.3 1331.1 1314.2 1614.5 1597.5
6 2090096275 Farmer, J (Jaydean) WCU F 1357.5 1394.3 6 2.5 41.7 -70.8 1298.1 1245.5 1227.3 1174.7
7 206077294 Galant, R (Rozaan) WCU F 1293.5 1242.7 6 3.5 58.3 70.8 1254.2 1211.5 1325.0 1282.3
8 1100116577 Hollenbaght, OJ (Owen James) WCU M 1250.5 1170.8 5 1.0 20.0 -255.0 1209.0 1170.4 954.0 915.4
9 1080147904 Johnson, J (Jerolin) WCU M 1200.0 1200.0 6 0.0 0.0 -425.0 1276.9 1238.3 851.9 813.3
10 1100138326 Koopman, T (Tyler) WCU M 1170.0 1122.4 5 4.0 80.0 255.0 1289.6 1262.1 1544.6 1517.1
11 1120139044 Koopman, V (Virat) WCU M 1175.7 1200.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2100142543 Love, C (Celine) WCU F 1295.0 1183.2 6 1.5 25.0 -212.5 1233.8 1199.8 1021.3 987.3
13 209090553 Meyer, G (Gracia) WCU F 1241.4 1206.5 5 2.5 50.0 0.0 1304.9 1266.6 1304.9 1266.6
14 2090107109 Pienaar, F (Francisca) WCU F 1136.9 1041.0 6 4.0 66.7 141.7 1258.5 1202.7 1400.2 1344.4
15 106090527 Ruiters, A (Arnold-James) WCU M 1093.4 1053.6 6 4.0 66.7 141.7 1268.1 1227.0 1409.8 1368.7
16 209090556 Sauls, J (Jada) WCU F 1347.4 1373.0 6 3.0 50.0 0.0 1225.4 1190.1 1225.4 1190.1
17 1090096311 Schroeder, L (Liam) WCU M 1489.1 1489.2 6 4.0 66.7 141.7 1224.4 1177.8 1366.0 1319.5
18 1040145203 Seas, B (Brendon) WCU M 1229.5 1200.0 5 3.0 60.0 85.0 1269.0 1232.0 1354.0 1317.0
19 1110139048 Siebritz, Y (Yul) WCU M 1239.5 1231.8 6 3.0 50.0 0.0 1261.1 1229.5 1261.1 1229.5
20 1050134274 Titus, S (Sonay) WCU M 1189.0 1210.8 6 2.0 33.3 -141.7 1243.0 1197.8 1101.3 1056.1
21 109090543 Visagie, C (Christopher) WCU M 1457.4 1457.7 6 4.0 66.7 141.7 1270.3 1244.1 1412.0 1385.8
22 2100131696 Warner, A (Alicia) WCU F 1216.8 1149.1 6 2.0 33.3 -141.7 1302.1 1292.9 1160.4 1151.2
23 1060112307 Wilson, J (Joshua) WCU M 1194.4 1159.6 6 3.5 58.3 70.8 1253.4 1218.9 1324.2 1289.7
#CidNameGenderFedTitleStatus
1 168008675 Ellman, B (Basil) Male West Coast (WCU) PA Chief Arbiter